A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 5 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Hagare

Hagare (1) s. f. npers. Hagares (1)Hagare (arī Hāgare); VD, JDHagares Dähls ghribbeja wiśchkim noślahpt ar leelu Twickśchanu ta Mahte buhtu tam labpraht weenu lah§śiet jeb śurrbiņu Vhdens däwu§śi kad pa§§chai buhtu kahds mallzings bijis bett winjai tick dauds nhe bija. Manc1654_LP2, 258{238}23. < vc. Hagar Agara, Āgare[2021-05]

2 Hams

Hams (2) s. m. npers. Chama (1), Chams (1)Hams (arī Hāms)Kad Deews to pirrmu Pa§śaul ar leelu Vhdeni apśliezenaja by Noah / winja Śeewa / trieß Dähli / und tick dauds Śeewas ta Catholi§ka Ba§niza / und wehl irr to §tarrpa` weens by Blehds / taß Chams. Manc1654_LP1, 7914. < Ham[2016-10]

3 hercogs

hercogs (1) s. m. herzogs (1)hercogsMEhs KAHRLS / no DEEwa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch.. Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 211. < vc. Herzog 'hercogs'[2016-07]

4 herubs, kerubs

herubs, kerubs (15) s. m. cherub (1), cherubim (3), cherubin (8), cherubs (2), kerubiņi (1)ķerubs; mītiska būtne VD, JDThoew ar mußigims balxnims / Cherubin vnd Seraphin allaßin czede: Sweetays / Sweetays / Sweetays O Kunx Dews thas leles drougczybes. UP1587, B2B9. Taß Cherubs nhe §tahw wairs preek§cha / Deewam gir Ślawa unde Ghods / Deewam gir ślawa unde ghods. LGL1685_V5, 309. < vc. Cherub 'ķerubs' (pl. Cherubim, Cherubin) jerubs[2016-10]

5 Hīriho

Hīriho (1) s. g.? nloc. Hiericho (1)Jērika; pilsēta VD, JDEs äßmu vhsaugu§i ka kahtz Pupuļu Kohx pi Vdens / vnd ka tee Roh§es Kohki / kattri pi Hiericho tohp vhsaud§enati. Manc1631_Syr, 56017. < vc. Hiericho Jeriho, Jerikus, Jērikus[2016-10]