Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Saīsinājumi un apzīmējumi

Gramatiskajam raksturojumam izmantotie latīņu valodas saīsinājumi

acc. akuzatīvs

adj. īpašības vārds

adv. apstākļa vārds

comp. pārākā pakāpe

conj. saiklis

dem. deminutīvs

dem.? – iespējams deminutīvs

emph. noteiktā galotne

excl. izsauksmes vārds

f. sieviešu dzimte

g.  – dzimte

g.? – neskaidra dzimte

gen. ģenitīvenis, ģenitīvs

indecl.  nelokāms

m. vīriešu dzimte

nloc. – vietvārds

npers. – personvārds

npropr. – cits īpašvārds

num. – skaitļa vārds

num. card. – pamata skaitļa vārds

num. ord. – kārtas skaitļa vārds

pl. daudzskaitlinieks vai parasti daudzskaitlī lietots vārds

praep. – prievārds

pron. – vietniekvārds

prt. – partikula

refl. atgriezenisks

s. lietvārds

s. com. kopdzimtes lietvārds

sg. vienskaitlinieks vai vienskaitļa

sup. – vispārākā pakāpe

v. – darbības vārds

Valodu saīsinājumi

aram. – aramiešu

bkr. – baltkrievu

gr. – grieķu

ģerm. – ģermāņu

ig. – igauņu

la. – latviešu

lat. – latīņu

līb. – lībiešu

liet. – lietuviešu

lv. – lejasvācu

po. – poļu

pr. – prūšu

sind. – senindiešu

sīr. – senīru

skr. – senkrievu

sl. – slāvu

vc. – vācu

vlv. – viduslejasvācu

zv. – zviedru

Pārējie saīsinājumi

dial. – dialektisms

dsk. – daudzskaitlis

lietv. – lietvārds

pārn. – pārnestā nozīme

Grafiski apzīmējumi

 – ievada cilmes skaidrojumu

– ievada biežos vārdu savienojumus

Δ ievada stabilos vārdu savienojumus

◊  ievada frazeoloģismus

<  aizgūts no

  vārddarināšanas norāde

↔ – salīdzinošā norāde no viena šķirkļa uz otru

 – norāde no atvasinājuma uz pamatvārdu vai no salikteņa uz kādu no tā komponentiem (šķirkli)

↓ – norāde uz šķirkli, kurā jāmeklē attiecīgais vārds