A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Autori: Everita Andronova, Anna Frīdenberga,
Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Pēteris Vanags

Valsts pētījumu programma
Latvijas Zinātnes padome

Projekts Nr. 212/2012
„Korpusā balstīta elektroniska
latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”

Izdota ar LU Latviešu valodas institūta 2016. gada 5. decembra Zinātniskās padomes lēmumu Nr. 2016/9.

ISBN 978-9984-742-85-4