Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Anotācija

„Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16., 17. gs.)” ir interaktīva elektroniska vārdnīca ar plašām meklēšanas iespējām un atgriezenisko saiti ar „Latviešu valodas vēsturisko korpusu”.

Šobrīd vārdnīcā ir aptuveni 2106 šķirkļu, tā, protams, nav visa vārdnīca, tie ir paraugšķirkļi, kas pārstāv visas vārdšķiras, visus nozīmju skaidrošanas tipus, gan mazākus, gan lielākus šķirkļus. Elektroniskas vārdnīcas priekšrocība – vārdnīcu var pastāvīgi papildināt ar jauniem šķirkļiem, labot un papildināt ar informāciju no korpusam jaunpievienotajiem avotiem jau esošos šķirkļus.

Tā kā LVVV ir vēsturiska vārdnīca, vārdu nozīmes sniegtas to fiksēšanas secībā, proti, kā pirmās minētas senākās avotos sastopamās nozīmes, savukārt pie katras nozīmes ir dots pirmais un pēdējais attiecīgajā laika periodā (16.–17. gs.) korpusā fiksētais piemērs.

Atšķirībā no lielākās daļas vēsturisko vārdnīcu LVVV ir ietverti arī īpašvārdu šķirkļi, kas šobrīd veido apmēram 40% no visiem šķirkļiem.

Blakus gramatiskajam raksturojumam, nozīmju skaidrojumiem, dažādiem vārdkopu tipiem vārdnīcā ir ietverts arī vārda etimoloģijas skaidrojums. Korpuss ļauj precīzāk noteikt vārdu ienākšanas laiku rakstu valodā.

Īpaša vieta šķirklī ir 17. gs. vārdnīcu dotumiem, tūlīt aiz šķirkļa galvas ir doti piemēri no šobrīd „Latviešu valodas seno tekstu korpusā” ietvertajiem leksikogrāfiskajiem avotiem – Georga Manceļa vārdnīcas „Lettus” (1638), abiem Kristofora Fīrekera latviešu-vācu vārdnīcas manuskriptiem (17. gs. otrā puse).

Atsevišķiem šķirkļiem (parasti kultūrvēsturisku jēdzienu, augu nosaukumu gadījumos) šķirkļa beigās speciālās literatūras lodziņā dots avots, kurā iegūta informācija par šķirkļa vārdu.

Nākotnē, cerams, vārdnīca aptvers visus seno tekstu korpusā ietvertos vārdus no 16. un 17. gs. drukātajiem un rokraksta avotiem, tomēr arī šobrīd (1865 šķirkļu apjomā) tā paredzēta visiem, kurus interesē latviešu valoda, tās vēsture, Latvijas vēsture un kultūra.