Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Meklēšana

Vienkāršā meklēšana

Ar vienkāršās meklēšanas palīdzību iespējams atrast konkrētus šķirkļa vārdus. Meklējot ir iespēja izmantot aizstājējzīmes, piemēram, ievadot ab*, tiks meklēti visi vārdi, kas sākas ar ab-aba, Abadons, abavietis u. c., ievadot *strād*, būs iespējams atrast šķirkli apstrādāt, āzstrādāt, izstrādāt u.c., ievadot āz*t, tiks atrasti šķirkļi āzskriet un āzstrādāt. Meklētais vārds atrastajā šķirklī būs iekrāsots dzeltenā krāsā.

Ja nav ķeksīša pie lodziņa ‘Meklēt visā tekstā’, tad meklēšana notiks tikai šķirkļa vārdos, vārdformās.

Ja pie lodziņa ‘Meklēt visā tekstā’ ir ķeksītis, tad meklēšana notiks visā vārdnīcas tekstā. Visā tekstā var meklēt arī formas no seno tekstu korpusa, piemēram, meklējot formu tśchakliba, atvērsies šķirklis čaklība.

Izvērstā meklēšana

Izvērstā meklēšana dod iespēju meklēt šķirkļus pēc vairākiem kritērijiem.

Papildus vienkāršajai meklēšanai nāk klāt iespēja

  • meklēt ne tikai tekstā, bet arī nozīmēs, piemēram, atzīmējot ķeksīti pie ‘Meklēt nozīmēs’ un ievadot gārnis, tiks atvērti šķirkļi dzērve, dzēse un dzēstre
  • sašaurināt meklēšanu starp konkrētas vārdšķiras šķirkļiem, piemēram, atzīmējot ķeksīti pie ‘lietvārds’, tiks parādīti visi lietvārdu šķirkļi
  • meklēt šķirkļus ar konkrētu vārdu savienojumu veidu, piemēram, ievadot un un atzīmējot ķeksīti pie 'jebkāds vārdu savienojums', atvērsies visi šķirkļi, kuros ir ietverti vārdu savienojumi ar un
  • meklēt pēc noteikta etimoloģijas tipa, piemēram, atzīmējot ķeksīti pie ‘aizguvums’, atvērsies visi šķirkļi, kuru cilmes aprakstā ir norāde par aizguvumu, savukārt tad, ja tiks atzīmēts ķeksītis arī pie ‘lietvārds’ un ‘viduslejasvācu’, atvērsies lietvārdu šķirkļi, kuru cilmes aprakstā norādīts, ka vārds aizgūts konkrēti no viduslejasvācu valodas.