A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 4 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 žagars

žagars (6) s. m. §chaggar (1), §chaggaro (1), §chaggars (1), §chaggaru (1), §chaggarus (1), schaggarus (1)eine Ruhte/ Riexte. Strauch/ Schaggar. Manc1638_PhL, 3327. Reiß/ Stauden / Schaggars. Manc1638_L, 142A8. žagarseine Ruhte/ Riexte. Strauch/ Schaggar. Manc1638_PhL, 3327. Un kad Pahwils kahdu Schaggaro Na§tiņu bija śakrahjis/ un pee Ugguni likke/ isgahje weena Ohd§e no ta Kar§tuma/ un aptinnahs apkahrt wiņņa Rohku. JT1685 Apd 28:3. : vai < liet. žagaras 'žagars'[2020-04]

2 žagatāt

žagatāt (2) v. schaggataht (2)Schaggataht, plappern, schellig sey"n. Fuer1650_70_1ms, 24928. Schaggataht, plappern klappern, schellig sein. Fuer1650_70_2ms, 3503. žadzināt, pļāpāt, žvadzētSchaggataht, plappern, schellig sey"n. Fuer1650_70_1ms, 24928. Schaggataht, plappern klappern, schellig sein. Fuer1650_70_2ms, 3503. la. žagata [2020-04]

3 žogles

žogles (4) s. f. pl. schohgles  (3), schogles (1)Schohgles die Mandeln. Fuer1650_70_1ms, 23619. Schogles die Mandeln. Fuer1650_70_2ms, 3689. mandeles (anatomijā)Schogles die Mandeln. Schohgles uhstuhskuschas. die Mandeln der Kinn=backen sind geschwollen. Fuer1650_70_2ms, 3689. : la. žāklis vai žaunas žoglis[2020-04]

4 žoglis

žoglis (5) s. m. §chohgleem (1), §chohgli (2), §chohglo=kaulu (1), schohghlis{schoh-(ghlis} (1)Zahnflei§ch / Schohghlis{Schoh-(ghlis}. Manc1638_L, 216B12. žoklis; arī aukslējas, smaganasZahnflei§ch / Schohghlis{Schoh-(ghlis}. Manc1638_L, 216B12. Ja es töwis nhe peeminnu / Tad laid mannai Mehlei peekehrteeß / Und py to Schohgli peelipt. LGL1685_V5, 20811. : la. žāklis vai žaunas žogles[2020-11]