A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 3 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Ģederts

Ģederts s. m. npers. Göddert (1)ĢedertsGöddert/ An§śis/ Jurring. Manc1638_Run, 436B23. < lv. Goddert, Gödert (u. tml.)[2020-04]

2 ģērbties

ģērbties (16) v. refl. gehrbtees (1), ghehrbehß (1), ghehrbteeß (1), gehrbjahs (1), ģehrbjahs (1), ģehrbjamees (1), ģehrbjatees (1), ģehrbjates (1), ģehrbśeeteees (1), ģehrbśimees (2), ģehrbśitees (2), ģehrbtees (3)Gehrbtees sich außstaffieren. Fuer1650_70_2ms, 1293. 1. ģērbties, tērpties, arī pārn...Wings śawu Manntu nheparei§e wallkoja / und läppnake turrejahß und ghehrbehß / nhe ka Winjam pee=derreja.. Manc1654_LP2, 1916. Tapehz jums ne buhs §uditees un śazziht: Ko mehs ehdiśim/ jeb ko mehs d§erśim/ jeb ar ko mehs ģehrbśimees? JT1685 Mt 6:31. savādās drēbēs ģērbties (2) sawadas drehbes gehrbjahs (1), sawadas drehbes ģehrbjahs (1)pārģērbtieswiņśch diwi reis deena^ sawadas drehbes ģehrbjahs, pahrģehrbjahs, Er verkleidet sich des Tages zwey"mahl. Fuer1650_70_1ms, 5917. wiņsch diwi reis deena^ sawadas drehbes gehrbjahs, pahr=gehrbjahs. er verkleidet sich des Tages mahl. Fuer1650_70_2ms, 923. 2. apbruņotiesTapehz lai mehs noleckam tohs Darbus tahs Tumśibas / in ģehrbjamees ar teem Eerohtścheem tahs Gaiśchibas. VLH1685, 110. 3. kļūt (par kaut ko)In ģehrbjatees jauna^ Zilweka^ / kas pehz Deewa raddihts eekśch Taiśnibas in pateeśas Śwehtibas.. VLH1685, 7923. la. ģērbt ieģērbties, izģērbties[2020-03]

3 ģērbums

ģērbums (1) s. m. ģehrbuma^ (1)apģērbs, drēbesUn red§i/ weena Śeewa śa§tappe wiņņam Maukas Ģehrbuma^/ un ar * wiltigu Śirdi. VD1689_94 Sak 7:10. la. ģērbt, ģērbties [2020-01]